Oferta pracy Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna - Oferty pracy

W serwisie znajdziesz ofert pracy Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna, Które są dostępne w tym momencie w Polsce. Możesz zobaczyć 33 Oferty pracy Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna.

Młodszy Asystent/Asystent/Starszy Asystent - 2250 - PLN

Zakres obowiązków: Wykonywanie badań laboratoryjnych z zakresu działalności Sekcji Badań Środowiskowych: przygotowywanie i oznaczanie fizyko-chemiczne próbek wody. Prowadzenie dokumentacji wykonanych analiz. Prowadzenie dokumentacji i zapisów z monitorowania wyposażenia. Przestrzeganie dyscypliny
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna - 2019-06-19 - brak miejscowości

Młodszy Asystent/Asystent/Starszy Asystent - 2250 - PLN

Zakres obowiązków: Sprawowanie nadzoru epidemioloogicznego na obszarze miasta Zielona Góra i powiatu zielonogórskiego, ze szczególnym uwzględnieniem: aktualnej sytuacji epidemiologicznej; zgłoszenia i rejestracji ognisk chorób przenoszonych drogą pokarmową; zgłaszania i rejestracji ognisk
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna - 2019-06-18 - brak miejscowości

Młodszy asystent - 2250 - 2800 PLN

Zakres obowiązków: Wymagane wykształcenie wyższe I lub II stopień, kierunek: inżynieria środowiskowa, architektura lub budownictwo.  Staż pracy nie jest wymagany, obsługa komputera. Charakterystyka pracy: udział w opiniowaniu projektów planów zagospodarowania przestrzennego, opiniowanie
POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA - 2019-06-06 - brak miejscowości

Młodszy asystent - 2250 - PLN

Zakres obowiązków: Wykształcenie wyższe chemiczne/ biochemiczne ( preferowane inżynierskie). Wykonywanie badań fizycznych ( metoda konduktometryczna, nefelometryczna, potencjometryczna) i organoleptycznych wody, wykonywanie badań chemicznych wody metodami: spektrofotometryczną, miareczkową,
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna - 2019-05-16 - brak miejscowości

Młodszy asystent - 2250 - PLN

Zakres obowiązków: sprawowanie nadzoru nad warunkami higieny środowiska z uwzględnieniem obiektów użyteczności publicznej, nieruchomości, higieny wypoczynku i rekreacji, ochrony powietrza wewnątrz pomieszczeń, gleby, wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniem, wykonywanie czynności kontrolnych
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna - 2019-04-26 - brak miejscowości

Młodszy asystent - 2250 - PLN

Zakres obowiązków: Uzgadnianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Uzgadnianie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko. Opiniowanie i uzgadnianie pod wzgędem wymagań higienicznych i zdrowotnych dokumentacji projektowych
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna - 2019-04-05 - brak miejscowości

Młodszy asystent/asystentka - 2250 - PLN

Zakres obowiązków: badania laboratoryjneWymagania:- wykształcenie: wyższe (w tym licencjat) - konieczne- pozostałe: wykszt. wyższe: analityka medyczna, analityka laboratoryjna, biologia, biotechnologia lub pokrewne, znajomość języka angielskiego ( na poziomie umożliwiającym pracę z anglojęzycznymi
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna - 2019-02-16 - brak miejscowości

Stażysta/młodszy asystent - 2066 - PLN

Zakres obowiązków: Wykonywanie badań mikrobiologicznych ( próbek wody, sporali, kału). Przygotowywanie i kontrola jakości pożywek mikrobiologicznych. Tworzenie i nadzór nad dokumentacją systemów jakości (normy ISO 17025). Obsługa klienta. Wynagrodzenie 2066,00 + dosatek kontrolny 20%+ premia
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna - 2019-01-18 - brak miejscowości

Kierownik sekcji przeciwepidemicznej - 4000 - PLN

Zakres obowiązków: odpowiedzialność za należytą organizację i działalność Sekcji; - podejmowanie działań w wypadku zagrożeń bakteriologicznych, epidemiologicznych, środowiskowych; - realizowanie kontroli w ramach nadzoru sanitarnego oraz dokumentowanie wyników kontroli; - nadzór nad
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna - 2018-12-29 - brak miejscowości

Młodszy asystent sekcji higieny pracy - 2250 - PLN

Zakres obowiązków: Sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego nad warunkami socjalnymi oraz BHP pracowników zatrudnionych w zakładach pracy, prowadzenie postępowań administracyjnychWymagania:- wykształcenie: wyższe (w tym licencjat) - konieczne- umiejętności: prowadzenie samochodu (prawo jazdy
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna - 2018-12-18 - brak miejscowości

Młodszy asystent w sekcji Higieny Komunalnej - 2250 - PLN

Zakres obowiązków: -kontrola obiektów -pobieranie wody do badań -opracowywanie wyników-opracowywanie projektów planów pracyWymagania:- wykształcenie: wyższe (w tym licencjat) - konieczne- umiejętności: obsługa komputera - konieczneSposób aplikowania:- bezpośrednio do pracodawcy- wymagane
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna - 2018-11-29 - brak miejscowości

Młodszy Asystent w sekcji higieny komunalnej i środowiska - 2100 - PLN

Zakres obowiązków: praca w sekcji higieny komunalnej i środowiskaWymagania:- wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), typ: techniczne - konieczne; wyższe (w tym licencjat) - konieczne- inne zawody: Inżynier inżynierii środowiska - instalacje sanitarne - pożądane; Pozostali biolodzy i pokrewni
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna - 2018-11-21 - brak miejscowości

STARSZY KSIĘGOWY/KSIĘGOWY - 2500 - PLN

Zakres obowiązków: naliczanie wynagrodzeń i zasiłków z wykorzystaniem programu komputerowo-płacowego i inne czynności związane ze stanowiskiemWymagania:- wykształcenie: średnie zawodowe 4-letnie, typ: ekonomiczne - konieczne; wyższe (w tym licencjat), typ: ekonomiczne - pożądane- umiejętności:
POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA - 2018-11-16 - brak miejscowości

Stażysta/Młodszy Asystent/Asystent/Starszy Asystent - 2100 - PLN

Zakres obowiązków: Wykonywanie badań w pracowni schorzeń jelitowych, prowadzenie zapisów laboratoryjnych, przygotowywanie pożywek mikrobiologicznych.Wymagania:- wykształcenie: wyższe (w tym licencjat) - konieczne- pozostałe: Doświadczenie zawodowe mile widziane; wymagana znajomość
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna - 2018-11-07 - brak miejscowości

stażysta/młodszy asystent - 2100 - PLN

Zakres obowiązków: nadzór sanitarny nad obiektami użyteczności publicznej, urządzeniami wodnymi(przeprowadzania kontroli sanitarnych); prowadzenie stałego nadzoru nad monitoringiem jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(pobór prób wody, opracowywanie dokumentacji
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna - 2018-09-19 - brak miejscowości

Młodszy asystent sekcji higieny żywności, Żywienia i Przedmiotów użytkowych - 2100 - PLN

Zakres obowiązków: kontrole sanitarne, prowadzenie nadzoru w zakresie bieżącego stanu sanitarno- higienicznego i technicznego obiektów nadzorowanych przez PPIS w Koszalinie, ocena żywienia w jednostkach oświatowych, prowadzenie dokumentacji zgodnie z KPA, pobieranie prób żywności
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna - 2018-09-19 - brak miejscowości

Młodszy asystent - 2100 - PLN

Zakres obowiązków: Znajomość pakietu Microsoft Office. Wykonywanie badań/pomiarów/pobieranie próbek fizykochemicznych. Prowadzenie zapisów dokumentujących otrzymane wyniki próbek fizykochemicznych. Analizowanie, interpretowanie i dokumentowanie wyników badań
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna - 2018-09-12 - brak miejscowości

Kierowca - 2100 - 2100 PLN

unspecified
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna - 2018-08-02 - brak miejscowości

Młodszy asystent - 1850 - PLN miesięczny

Specjaliści do spraw ochrony środowiska
Zakres obowiązków: Pobów prób wody, prowadzenie postępowania administracyjnego, sprawozdawczość Wymagania: - wykształcenie: wyższe (w tym licencjat) - konieczne - pozostałe: Wykształcenie wyższe, kierunek: ochrona środowiska
Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna - 2016-08-18 - Śląskie

Kierowca - 925 - PLN miesięczny

Kierowcy samochodów osobowych, taksówek i samochodów dostawczych
Zakres obowiązków: praca na stanowisku kierowcy Wymagania: - wykształcenie: zasadnicze zawodowe - konieczne - uprawnienia: prawo jazdy B - konieczne Sposób aplikowania: - bezpośrednio
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna - 2016-08-18 - Zachodniopomorskie

Kierownik Sekcji / starszy asystent - 1850 - PLN miesięczny

Kierownicy do spraw strategicznych i planowania
Zakres obowiązków: Kierowanie lub pomoc w kierowaniu pracy sekcji, prowadzenie nadzoru nad pracą pracowników sekcji itp Praca w godz. 07:25 - 15:00 pon-ptek, wynagrodzenie do uzgodnienia. Wymagania: - wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna - 2016-08-02 - Warmińsko-Mazurskie

Stażysta/młodszy asystent - 1850 - PLN miesięczny

Urzędnicy państwowi do spraw nadzoru gdzie indziej niesklasyfikowani
Zakres obowiązków: kotrola spełnienia wymagań higienicznych i zdrowotnych, przekazywanych do użytkowania obiektów budowlanych, w opiniowanych dokumentacjach ( dot. oceny oddziaływania
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna - 2016-06-04 - Lubuskie

Młodszy asystent do spraw zapobiegawczego nadzoru sanitarnego - 2000 - PLN miesięczny

Inżynierowie budownictwa
Zakres obowiązków: 1.Uzgadnianie, w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko sporządzanej dla projektów studium
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna - 2016-04-15 - Dolnośląskie

Z-ca głównego księgowego - 3200 - PLN miesięczny

Średni personel w zakresie rachunkowości
Zakres obowiązków: Ewidencja dochodów, wydatków budżetowych, kosztów, sprawozdawczość budżetowa, planowanie budżetowe Wymagania: - wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), typ: ekonomiczne - konieczne - umiejętności:
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna - 2016-04-12 - Pomorskie